Kauka‘i ka Pu‘u Koa i ke Kumu Koa (HI) – ‘Ope Pāono Heluhelu Alaka‘i ‘ia (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-564-2

Regular price $20.00

Ua ‘ike anei ‘oe ē, ma Hawai‘i wale nō e loa‘a ai ia mea he pu‘u koa; ‘a‘ohe wahi hou aku a puni ka honua? E heluhelu mai a ‘ike i nā mea kū i ka hoihoi no ia ‘elala a me kona pilina hemo ‘ole me ke kumu koa.

‘Eono kope o ka puke pae heluhelu ho‘okahi o nēia ‘ope no ka heluhelu alaka‘i ‘ana a me ke a‘o pū‘ulu ‘ana.

No ka Papa: 2—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!
Pae Heluhelu: HI

He pūka‘ina puke ‘epekema Hawai‘i ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL) nāna e ho‘omāka‘ika‘i i nā mea heluhelu ma kekahi huaka‘i ‘imi na‘auao i nā kaiapuni like ‘ole o Hawai‘i. ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Softcover. 7.75 x 8.25". 28 pp.
*English edition also available.