E Ola i ka Wai a Kāne: Nā Kaiaola o Hawai‘i Nei – He Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-502-4

Regular price $8.00

“Aia i hea ka wai a Kāne?” I mea e pane ai i kēia nīnau kaulana mai ke mele kahiko mai, e alualu ana ‘oe me kāu mau akeakamai ‘ōpiopio i ka wai ma kona mau kino like ‘ole, mai nā ao e ka‘a ana ma ka lani a hiki i ka wai ua e helele‘i ana i ka honua. Mai ka wai manono e kānono ana i lalo o ka honua a hiki i ka māhuea e omoāea ana i ka mālamalama o ka lā. A holo pō‘ai hou, a holo pō‘ai hou! Mai Ko‘olau a hiki i Kona kā ‘oukou huaka‘i hele e ‘ike ai i ka hana a ka wai e loa‘a ai nā ‘ano kaiaola like ‘ole o Hawai‘i nei. E heluhelu ana ‘oukou no nā pu‘umake o nā kaiaola Hawai‘i me ko lākou mau meaola ho‘oheno ma muli o nā hana ho‘ohemahema a kānaka. A e ‘ike ana nō ho‘i i ka hopena ola na ke aloha ‘āina.

‘Oiai, ua hiki nō i kēia puke ke kū ho‘okahi, he hoa hele nō ho‘i ‘o ia no nā puke o ka ‘ope kaiaola o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL), he pūka‘ina puke ‘epekema Hawai‘i. ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: 3—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Softcover. 8.5 x 11". 36 pp.
*English edition also available.