Kaiaola – ‘Ope Kumuhana (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-425-6

Regular price $20.00

Make wai paha? ‘O ‘oe kekahi me nā meaola ‘ē a‘e a pau o ka honua! He pono ka wai i nā meaola a pau. E hahai i ka pō‘aiapuni wai i mea e ‘ike ai i ka hopena o nā kaiaola Hawai‘i a me ko lākou mau meaola i ka wā lako a nele i ka wai ola a Kāne.

‘O kēia ‘ope kumuhana no ke kaiaola, nona ‘ekolu puke pae heluhelu a me kekahi Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema, ‘o ia ka hā o ka pūka‘ina puke ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL). ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: 3—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!
Pae Heluhelu: HO–LO

(HO) E Ho‘i ka Wai i Nā Wai ‘Ehā
(KO) E Ola ka Nahele Waiāea o Kaho‘olawe
(LO) E Ulu ka Nahele Kēwai o Maunakea
E Ola i ka Wai a Kāne: Nā Kaiaola o Hawai‘i nei

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

*English edition also available.