Kaianoho – ‘Ope Kumuhana (PAL, Hawaiian)

978-0-87336-423-2

Regular price $20.00

Ma ka nahele ma‘ukele e ‘ohi ‘ia ai ka lama o ka ‘ike no nā kaianoho Hawai‘i! E a‘o no nā meaola kupaianaha o ka nahele ma‘ukele. E a‘o pū no ka nohona kaianoho, kai like kona ‘ano me ka nohona ‘ohana: he kōkua aku, kōkua mai ke ‘ano.

‘O kēia ‘ope kumuhana no ke kaianoho, nona ‘ekolu puke pae heluhelu a me kekahi Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema, ‘o ia ke kolu o ka pūka‘ina puke ‘o Pāhana ‘Āina Lupalupa (PAL). ‘Āwili ‘ia ma PAL ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka mo‘omeheu Hawai‘i, a me ka ‘ike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā mana‘o ‘epekema e kū ana i ke ana ho‘ohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ‘ōlelo Hawai‘i i haku ‘ia ai nā puke; ma hope ka unuhi ‘ia ma ka ‘ōlelo Pelekānia. Ua haku ‘ia ho‘i na nā lima no‘eau o nā kumu kula Hawai‘i, nā laekahi a‘o heluhelu, a me nā laekahi ho‘omohala ha‘awina ʻōlelo Hawai‘i, me ke a‘oa‘o pū a nā akeakamai a me nā loea ‘ike ma‘i‘o.

No ka Papa: 2—akā, ‘o nā ‘ano pae makahiki like ‘ole ke nanea a ho‘opa‘a i ‘ike hou!
Pae Heluhelu: HI–LI

(HI) Kauka‘i ka Pu‘u Koa i ke Kumu Koa
(KI) Kauka‘i ka Pulelehua Kamehameha i ka Māmaki
(LI) Kūkauka‘i ka ‘Apapane a me ka ‘Ōhi‘a
He Aha Ia Mea he Kaianoho?

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

*English edition also available.