Ko‘u Wāwae (Hawaiian)

978-0-87336-367-9

Regular price $8.00

Kākau ‘ia e Liana Iaea Honda
Kaha ki‘i ‘ia e Puni Kukahiko

Nui ka ‘eleu o ko kākou wāwae! Ma kēia puke kamali‘i, ‘ike ‘ia ka wāwae hele, ka wāwae lele, ka wāwae ‘au, ka wāwae holo, ka wāwae peku, ka wāwae hula, a me ka wāwae ho‘omaha kekahi!

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Hardcover. 2016. 5 x 6.75". 24 pp.
Kamaiki Series, Book 6
*Bilingual edition also available.