Ke Ki‘owai ‘o Honokawailani (Hawaiian)

978-0-87336-361-7

Regular price $16.00

He mo‘olelo kahiko kēia o Waiau, ‘Ewa, O‘ahu, i ho‘opa‘a mua ‘ia e ka hulu kupuna ‘o Sarah Keli‘ilolena Lum Chee Konia Nākoa, a kākau hou ‘ia maila e nā haumāna o ke Kula Kaiapuni ‘o Waiau.

Ua kākau hou ‘ia ka mo‘olelo a kaha ‘ia nā ki‘i o ka puke e ka papa ‘ehā o Ke Kula Kaiapuni ‘o Waiau ma ka makahiki kula 2008–09, i mea e ho‘opa‘a ai, e ho‘omau ai, a e ho‘oili ai ho‘i i ka mo‘olelo a me ka ‘ike ku‘una o ke ahupua‘a ‘o Waiau. He pā CD ko loko o ka puke nona kekahi oli hou a me ka leo heluhelu e heluhelu mai ana i ka mo‘olelo.

Ma ka ho‘omaka ‘ana o ke Kula Kaiapuni ‘o Waiau, ua ho‘ola‘a ‘ia kekahi o nā lumi o ia kula no Kupuna Sarah Keli‘ilolena Lum Chee Konia Nākoa i mea e ho‘omana‘o ai iā ia me kona ‘ike Hawai‘i. Ua kono ‘ia kona ‘ohana e hele mai, a ua kau ‘ia kekahi ki‘i ona ma loko o ka lumi. No laila, he pilina nō ko mākou me Kupuna Nākoa, mai ka ho‘omaka ‘ana ho‘i o ko mākou kula.

Hardcover. 2017. 11.25 x 8.75". 44 pp.
*Bilingual edition also available.

Join the students of Kula Kaiapuni ‘o Waiau for a reading of the mo‘olelo, now playing on YouTube!