Nā Keiki ‘Elima (Hawaiian)

978-0-87336-288-7

Regular price $12.00

Kākau ‘ia e William H. Wilson
Kaha ki‘i ‘ia e Lilinoe Andrews

E nanea pū ana ‘elima keiki ma ke ‘ō i‘a ‘ana i loko o ke kai. No wai ana ho‘i ka ha‘aheo i kona akamai lawai‘a?

Ua alu ke pa‘i ‘ana me ‘Aha Pūnana Leo.

Hardcover. 2011. 8.25 x 9.25". 28 pp.
*Bilingual edition also available.