Aia he Kāheka (Hawaiian)

978-0-87336-275-7

Regular price $12.00

Kākau ʻia na Mākela Bruno
Kaha kiʻi ʻia na Maile Kāʻai

He puke kōkua ma ke a‘o ‘ana i ka helu. Ma ke po‘i ‘ana o kēlā me kēia nalu e komo mai ai he hoa i‘a hou i loko o ke kāheka...

Ua alu ke pa‘i ‘ana me ‘Aha Punana Leo.

Hardcover. 2010. 8.25 x 9.25". 28 pp.
*Bilingual edition also available.