No ka ‘Elepaio Kolohe (Hawaiian)

978-0-87336-169-9

Regular price $14.95

Ha‘i hou ‘ia na Malia Kruger
Kaha ki‘i ‘ia na Eve Furchgott

‘Ike ka ‘elepaio kolohe i ka hopena o kana ‘imi hana ho‘okano.

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Hardcover. 2008. 11.75 x 9.25". 34 pp.
Ku‘una Series, Book 1
Visit Ulukau for a free downloadable version.
*Bilingual edition also available.

Watch the animated story on Lau Nehenehe, available on ‘Ōiwi TV and YouTube!