‘O Lunalilo (Hawaiian)

978-0-87336-025-8

Regular price $7.95

Kākau ‘ia e Peter Galuteria
Kaha ki‘i ‘ia e Robin Yoko Burningham

Ka mō‘ī mua loa o Hawai‘i i koho ‘ia e ka lehulehu. Ua ‘ike nui ‘ia kona ‘ano aloha no ka Hawai‘i ma ka mālama a kāko‘o mau ‘ana i ka pono o ka lehulehu.

Softcover. 1994. 7 x 8.5". 94 pp.
Ali‘i Series
Visit Ulukau for a free downloadable version.
*English edition also available.