Ko‘u Lima (Hawaiian)

978-0-87336-366-2

Regular price $8.00

Kākau ‘ia e Liana Iaea Honda a me Puni Kukahiko
Kaha ki‘i ‘ia e Puni Kukahiko

Nui nā hana a ka lima! Ma kēia puke kamali‘i, ‘ike ‘ia nā lima pa‘ahana e kanu ana, e mālama ana, e huki ana, e holoi ana, e ihi ana, e ku‘i ana, a, ‘o ka mea nui ho‘i, e ka‘ana like ana.

Ua alu ke pa‘i ‘ana me Hale Kuamo‘o.

Hardcover. 2016. 5 x 6.75". 24 pp.
Kamaiki Series, Book 5
*Bilingual edition also available.